Tevbe Duası

05 Nisan 2024

05 Nisan 2024

Tövbe duası

TEVBE DUASI

Aşağıda zikredilen tevbeler ve helâllikleri tam bir teslimiyet ve samimiyet içerisinde okuyarak, anlayarak, uygulayarak hayatımıza geçirmemiz, üzerimize gelen bütün şerlerin kapanmasına veya hafiflemesine sebep olmaktadır. Bilirsiniz ki bizler birer vesileyiz, Mübarek Hocalarımız da birer vesiledir. Tüm bunları sadece Allah Celle Celâluhu rızası için yapar, ömrümüzün sonuna kadar uygular ve başkalarına ulaştırırsak faydasını mutlaka hem bu dünyada hem de ahirette göreceğiz inşaAllah.
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm.

Rabbimizin rızası için, Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin razı olması, sevinmesi için;Tüm kul haklarımı: Alacaklı olduğum dağlara, taşlara, eşyalara, insan olsun cinni olsun her ne olursa olsun bana hak borcu olan, olmayan yarattığın tüm kullarına Senin rızan için ebediyen helâl ediyorum Ya Rabbi!
Allah’ım sen kabul eyle. Bizlere de, o hak alacaklı olduğum insanlara da merhamet eyle. Ben merhamet ettim Ya Rabbi, sen de bana merhamet et, beni affet ve bağışla. Kanla, mirasla soydan üzerime; aileme, rızkıma, gelenlerden, bedenimi ve ruhumu hasta edenlerden sana sığınıp, affını istiyorum Ya Rabbi!
(Bütün herkese sırf Allah Celle Celâluhu rızası için haklarımızı helâl edeceğiz, haklarımızı helâl ettiğimiz insanlara da hayır dua edeceğiz ki bir daha sû-izana düşmeyelim.)

Allah’ım;

GÖZLERİMLE; Haram olana baktım, kınadım, hor gördüm.

KULAKLARIMLA; Gıybet ve dedikodu dinledim, kötü ve yasak olanı işittim.

ELLERİMLE; Hakkım olmayana el uzattım, insanlara, hayvanlara zulüm yaptım, vurdum ve dövdüm, işkence ettim. İlgilenmekle yükümlü olduğum öksüzün, yetimin, yoksulun, fakirin, dulun, yaşlının ve engellilerin ihtiyaçlarını görmezden geldim ya da haklarına el uzattım. Dalında seni zikreden yaprakları, çiçekleri ve bitkileri nedensiz yere kopardım.

DİLİMLE; Yalan söyledim, kınadım, hor gördüm, aşağıladım, alay ettim, insanları onların hoşlanmayacağı şekilde lakaplar takarak çağırdım, intizar ettim, gıybet ve dedikodu yaptım, iftira attım, insanların kalplerini kırdım, anneme ve babama karşı geldim, asi oldum, ölmek istedim, yaşamaya ve var olmaya isyan ettim, lânet okudum. Haksızlık karşısında sustum. Yeteri kadar tatlı dil kullanarak iyiliği yayıp kötülükten men etmedim.

AYAKLARIMLA; Senin rızanın olmadığı yerlere gittim, bu sebeple içkiye, kumara, zinaya düştüm, ömrümü boş ve faydasız işlerle tükettim. Başkalarına da sebep oldum. Gitmemi emrettiğin yerlere gitmedim, camileri, mescidleri, cemaati, ilim merkezlerini terk ettim, sılai rahimi kestim, akrabalık ve komşuluk ilişkilerini kopardım, hasta ziyaretlerini ihmal ettim, düğün ve cenazeleri görmezden geldim. Ekmek ve benzeri nimetlerinin, karınca ve benzeri boyuttaki canlıların üzerlerine bilerek veya bilmerek basıp geçtim.

MİDEMLE; Helâl olmayan şeyleri yedim. Haram ve helâle dikkat etmedim. “Allah’ın size verdiği rızıklardan helâl ve temiz olarak yiyin” emrine uygun yaşamadım. Bilerek ya da bilmeyerek faiz yedim, yedirdim. Faiz sistemine destek oldum, başkalarının faiz alıp vermelerine aracılık ettim, sessiz kaldım. Haddinden fazla yemek yiyerek midemi tıka basa doldurdum.

Nefsimle, gözlerimle, kulaklarımla, ellerimle, ayaklarımla, dilimle, midemle ve bütün vücut azalarımla işlediğim veya işlenmesine sebep olduğum günahların, zahiri ve batıni şerlerin affı için, senin bağışlayıcılığına ve büyüklüğüne sığınıyorum. Ya Rabbi, Estağfirullah.
Allah’ım; Bedenime, yarattığın azalarıma şükürsüz davrandım, anneme ve babama, verdiğin hayata, kadere, yaşama ve ölüme, sağlığıma ve hastalığıma, hayırlara ve şerlere, afiyete, nimetlere, yediklerime ve içtiklerime, giydiklerime isyan ettim. Tüm bu davranış, söz ve tutumlardan tevbe ettim Ya Rabbi, Estağfirullah.

KALP ve RUHUMLA BESLEDİĞİM; kibir, adavet (düşmanlık), öfke, kin, nefret, ucûb, hırs, aç gözlülük, sû-izan, kendimi beğenme ve başkalarından üstün görme, haset, iki yüzlülük, isyan, koğuculuk, büyüklük, fesatçılık, fitnecilik, riyakârlık, hıyanet, sevgisizlik, merhametsizlik, cimrilik, kıskançlık günahlarımdan tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

TÜM AZALARIMLA; işlediğim zina günahlarından, azalarımı görmesinin haram olduğu insanlara göstermekten, açık-saçık gezmekten, kadın ve erkeğe farz olan tesettüre riayetsizlikten ve tesettürsüzlüğü savunmaktan, eşimin ve çocuklarımın tesettürsüz gezmelerine rıza göstermekten ve onlara tesettürü emretmemekten, “deyyuslar cennete giremez” hadis-i şerifine muhalefet etmekten ve tesettürsüz gezmekle başkalarının göz zinası yapmalarına rıza gösterip onların günah kazanmalarına sebep olmaktan, evimin tesettürü olan perdelerimi açık bırakarak mahrem hayatımı gözler önüne sermekten, eşimi, ailemi ve özel hayatımı edebe uymayacak şekilde sosyal medyada yayınlamaktan, böylelikle diğer insanların haset ve kıskançlık duygularının kabarmasına neden olup aile mutluluğumu bozmaktan dolayı tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Üzerinde miras veya maddi alacağım olan, benim hakkımı yiyen, bana iftira eden ve şu ana kadar hakkımı helâl etmediğim bütün insanların kendilerine, eşlerine, çocuklarına okuduğum ve okuyacağım bütün beddua, lânet ve belâlardan, para, mal, kul hakkı, zulüm ve haksızlık, miras hakkı, alacak ve borçlar nedeni ile bize yapılan bütün lânet, bela, beddualardan onlar adına ve Ümmet-i Muhammed’den (sallallahu aleyhi vesellem) aynı günahı işleyenler adına dahi ben sana tevbe ettim Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Annem, babam, eşim, eşimin anne-babası ve evlatlarımdan razıyım, sen de onlardan razı ol. Geçmişte ve gelecekte, dünya ve ahirette onlar üzerindeki bütün haklarımı helâl ettim. Kızarak, öfkelenerek, buğz ederek, dil ile lânetlemekten ve lânetlenmekten gelen, bana ve aileme musallat olan cinni, ifrit ve şeytanlardan bizleri arındırman niyetiyle sana tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Evlâtlarıma doğumlarından ölümlerine kadar yürekten ve dilden yaptığım veya yapacağım bütün beddualarımdan, lânetlemelerimden, onların mürüvvetlerine, evliliklerine, rızıklarına, evlât dünyaya getirmelerine, evlâtlarının mürüvvetlerini görememelerine, evlâtlarından ve eşlerinden çile çekmelerine, başlarına gelen ve gelebilecek her türlü belâ ve musibetlere sebep olan ve olabilecek, onların dünya ve ahiret saadetlerine mani olacak bütün sitemlerden, belâlardan, intizarlardan, kahırlardan, kötü sözlerimden tevbe ettim ve senin affına sığındım. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Kendimin, eşimin, anne babamın, soyumdan ölmüş ve sağ olanların ve zürriyetimin; birbirimize, akrabalara, komşulara, yakınlara, müminlere, tüm Ademoğullarına ve tüm canlılara yaptığı küfür, belâ, lânet, kahır, kötü dua, kötü temenni, horlama, aşağılama, küçümsemelerden, ruha, bedene, beden azalarına, ruha giydirilmiş olan bütün his ve duygulara, bedene verilmiş olan bütün yetenek ve kabiliyetlere yaptığım/ yaptığımız küfür, belâ, lânet, kahır, kötü dua, kötü temenni, horlama, aşağılama, küçümsemelerden dolayı işlediğimiz günahlardan ve başkalarının da bu günahları işlemelerine sebep olmaktan kendi adıma ve tüm Ümmet-i Muhammed (s.a.v.) adına tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Dil lânetini benim, ailemin, soyumdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin üzerinden kaldırman ümidiyle affına sığınıyor tevbe ediyorum. Beni kötü sözlere, bedduaya, lânet okumaya düşüren bütün kötü davranışlarımı ve hallerimi dilimden, kalbimden, ruhumdan, evimden ve bütün Ümmet-i Muhammed’in (s.a.v.) üzerinden kaldırman için tevbelerimin ve dualarımın cevaplarını senden niyaz ediyorum ve senden merhamet dileniyorum. Dilimi kötü sözlerden küfürden, sana şirk koşmaktan koru. Bana, aileme ve bütün mümin ve müminat kardeşlerime dua etmeyi, tevbe etmeyi ve güzel konuşmayı öğret. Kötü sözleri, bedduayı ve dil belâsını bizlerden defet. Bizlere hayır, Kur’an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye ve iman üzerine konuşmayı öğret.

Allah’ım; Anne ve babama, soyumdan ölmüş ve sağ olanlara, Ümmet-i Muhammed’e (s.a.v.) ve kaderime, beslediğim gizli ve açık kin ve öfkelerden ve hayatımdaki ters giden şeyler nedeni ile kusur ve hatayı cüz’i irademde bulmayıp nefsimi ve şeytanı suçlayarak kendimi temize çıkarma hallerimden, başıma gelen belâ ve tersliklerin sebebinde haşâ ve kellâ seni sorumlu tutarak sana ve verdiklerine karşı öfke duymaktan, öfke beslemekten, öfke ile her türlü kalbimizde olan ve ağzımızdan çıkmış isyan ve şirk sözlerinden, tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Bana verdiğin bütün mal-mülke bel bağlamaktan, güvenmekten ve verdiğin nimetlerin şükrünü hakkıyla yerine getirmeyip, bütün mülkün sahipliğini kendimde bilmekten, yaptığım ibadetleri ve iyilikleri beğenmekten, ucûb yapmaktan, tam bir ihlâs ile senin rızan için değil, kendi nefsim için yaparak başkalarına beğendirip riyaya düşmekten, övgü almak için başkalarına iyi davranırken anneme, babama, aileme ve akrabalarıma kötü davranmaktan, küçük düşmek ve kınanmak korkusuyla usulunce Hakkı söylemeyip susmaktan, kendimi başkalarından üstün ve yüksek görmekten, Başkalarının mallarını, eşyalarını, giysilerini, hayatlarını kıskanmaktan, haset etmekten ve kibirlenmekten, verdiklerine kanaat etmeyip aç gözlülük yapmaktan tevbe ettim Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Benim ve zürriyetimden herbirimizin; kullarına yapmış olduğumuz kınama, horlama, küçümseme, aşağılama, günahları ile yargılama, hata ve davranışlarımız için sana tevbe ettim, günahını aldığım insanlar adına da tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; İnsanların bilmediğim, görmediğim ve duymadığım sözleri ve fiilleri hakkında doğrudur veya yanlıştır deyip iftira ve sû-izana düşmekten ve insanları düşürmekten, mazluma ve günahsıza, dilim ve ellerimle eziyet etmekten, haklarını yemekten, fakir doyurmamaktan, senin mülkün olan malımla kimseye yardım etmemekten, zekâtı terk etmekten ve cömert olmayıp, cimri olmaktan tevbe ettim Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Âhirete inanmamaktan, münafıklıktan, iman eksikliğinden, seni zikretmeyi unutup terk etmekten, dünyada iyi ve faydalı işler için çalışmayıp, kötü ve fena işleri sevmekten, bedenen temiz olmayı bırakıp, pis ve kirli olmaktan ve öylece yaşamaktan, gusülsüz ve abdestsiz bulunmaktan ve öylece yiyip-içip dolaşmaktan, gusülsüz ibadette bulunmaktan, helâl nimetlerine şükretmeyip, haram yiyip içmekten, beş vakit farz olan namazlarımı bilerek terk etmekten, aileme ve etrafımdakilere namazı tavsiye etmemekten, anneme, babama ve akrabaya yardım etmemekten, akraba ziyaretini terk etmekten, insanlar arasında, ailem, akrabalarım ve yakınlarımın arasında fesat karıştırmaktan ve her işin arasına uğursuzluk koymaktan ve uğursuz saymaktan, kötü ahlâklı, asi insanlarla arkadaşlık kurmaktan, onların kötü alışkanlıklarını beğenip, yapmaktan, dinen hoş karşılanmayacak şeye hürmet etmekten, yanlışa doğru demekten, kötüye iyi demekten, harama helâl demekten tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Falcılık, sihir ve büyü yapan kahin ve medyumlara gitmekten ve onların sözlerine inanmaktan, harpte vatan ve din uğrunda çarpışmayıp düşmandan kaçmaktan, insan öldürmekten, faizle tefecilik yapmaktan, yetime kötü muamele edip, malını yemekten ve mirasta tam hakkını vermemekten, hayız ve nifasta olan eşime yaklaşmaktan, nikahı haram olan kişileri, müşrik erkek ve kadınları nikahlamaktan, zina yapmaktan, gayri meşru bir şekilde yabancı bir kişi ile beraber olmaktan, bulunmaktan, cinsi sapıklıktan ve bu gibi kötü ahlâksızlıklardan sakınmamaktan, Senin affına ve rahmetine inanmadan ve affedilmediğime inanarak yaptığım tevbelerden ve senin rahmetinden ümit kesmekten, günahlarımı senin affından büyük tutmaktan tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Ölümü hak bilmeyip, senin korkunu daima göz önünde ve hatırda tutmamaktan, unutmaktan, beni ve tüm insanları fenalığa sevk eden şeytana ve nefsime uymaktan, cahil kalmaktan, bilgisiz kalıp her sanat ve fende diğer milletlerden aşağı kalacak tembellikte olmaktan, doğruluktan ayrılıp, yanlışlarda ısrarda bulunmaktan, bütün varlığımla faziletli olmamaktan, zekât vermemekten, hac ibadetimi yerine getirmemekten ve sürekli erteleyip gündemime almamaktan, kalbimi kinden, hıyanetten, hasetten ve bütün günahlardan temizlememekten, hayatımı bile bile tehlikeye atmaktan, bedenime, ruhuma zarar verecek teşebbüslerde bulunup, intihara kalkışmaktan, tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Sana, Peygamberime ve Büyüklerime itâat etmemekten, farzları öğrenmemekten, öğretmemekten, Kur’ân-ı Kerim’i okumamak ve senin buyruklarını yerine getirmemekten, hayır işlemeyip, teşvik etmeyip, fena ve zararlı şeyleri insanlara bildirmeyip sakındırmamaktan, ibadetlerimi gösteriş için yapmaktan, azamet ve gurur taslamaktan, sabırlı olmamaktan, iş güç sahibi olmayıp tembel olmaktan, emanete hıyânet edip, her işte adil ve insaflı olmamaktan, tartıda ve ölçüde hile yapmaktan, domuz eti ve mundar olan şeyleri yemekten, İçki içmekten, kumar oynamaktan, piyango bileti almaktan loto, at yarışı oynamaktan, fitneden, riyakârlıktan sakınmayıp fena dedikodular yapmaktan, komşu hakkını gözetmemekten, maddi ve manevi halleriyle ilgilenmemekten, gürültü yapmaktan ve apartman kurallarına uymamaktan, insanlara eziyet etmekten, hayvanlara zulüm ve işkence etmekten, onların yaratılıştaki hikmetlerini bilmeden, var olmalarına ve hayatlarına sövmekten ve beddua etmekten, küçük günahları işlemekte ısrar etmekten, İnsanların mallarına tecavüz edip, hırsızlık ve eşkıyalık gibi suçları işlemekten soyumuzdan bu suçları işleyip üzerimize sirayet eden görünür görünmez şerlerden tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Benim, anne-babamın ve zürriyetimden ölmüş ve sağ olanların adaklarını, sözlerini ve yeminlerini yerine getirmemekle işlediğim ve işledikleri günahlardan, verdiğim sözleri tutmayıp, ahdi bozmaktan, yalan şehadette bulunmaktan, İslam’a sonradan sokulan bid’atlere, zulümlere, zalimlere, İslam düşmanlarına, dinsizlere ve dinsizliğe taraftar olmaktan, millet ve memleket menfaatlerini her şeyin altında tutup, yapıcı olmayıp, yıkıcı olmaktan, ve 54 farzın terki ile işlediğim tüm günahlardan ve bu günahların işlenmesine imkanım olduğu halde engel olmamaktan, göz yummaktan ve sessiz kalarak ortak olmaktan, ruhen bedenen kalben ve bütün zerrelerimizle ilmin adedince tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; “Olmazsa olmaz, olmazsa ölürüm” diyerek yapmış olduğumuz evlilik ve birlikteliklerden, yanlış yapılan evlilik ve mürüvvetlerde haramzade (besmelesiz, ğayr-i meşru) çocuklar dünyaya getirmekten, sebebiyet vermekten, Senin rıza göstereceğin evliliklere rıza göstermemekten, vermiş olduğun çocuklarımızı beğenmemekten, hamileliğe, bebekliğe, çocukluğa, yaşama, hayata, mürüvvetlere lânet okumaktan, isyan etmekten, erkek ve kız evlâdı ayrımı yapıp adaklar adayarak ve “ahdim olsun” diyerek şart koşmaktan, nikahı bozmaktan, içkili, gusülsüz, euzü besmelesiz ilişkilerde bulunmaktan, şeytanın çocuklar mallar ve evlâtlar üzerinden hisseler almasına sebep olduğumuz tüm lânetlerden, kötü dualar ve temennilerden, lânetlenmiş, beddua edilmiş evliliklerde dua ve tevbe etmeyerek çıkış yolu aramadan muskalara başvurmaktan, bizler için hayırlı gördüğün ve razı olduğun eşlerimizden razı olmamaktan, rıza göstermemekten, kınamaktan, aşağılamaktan, asi ve isyankâr olmaktan, helâl olan ilişkilerde kendimi yetersiz düşünmekten ve yaratılışımda kusur aramaktan, endişe kaygı ve şüpheler ile his ve vehmin aldatmasına kapılarak Seni suçlamaktan, hatayı Sende aramaktan, zahiri sebeplere bakarak hakiki sebeplerden gaflet etmekten, mahremiyeti ve evlilik ile ilgili ilişkilerdeki gizliliği çocuklara ve kullarına anlatarak, ahlâk ve hayâ kurallarını çiğnemekten, çiğnemelerine sebebiyet vermekten tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Evliliklerimizde çocuk dünyaya gelmesine endişe ettiğimiz, engel olduğumuz, KÜRTAJA başvurduğumuz, ve göz yumduğumuz, zorunluluk bulunmadığı halde keyfi bebek ölümlerine sebebiyet verdiğimiz ve rıza gösterdiğimiz, kürtaj cinayetlerinin çoğalmasına ve DÜŞÜK yapmaya sebep olan hâl, davranış, söz, zanda bulunarak insan ölümlerinin artmasına sebebiyet verdiğimiz ve ortak olduğumuz tüm hata ve günahlardan, yaşatan da, öldüren de, hayat veren de Sensin, Senin isimlerine isyan edip şirk koşmamızdan kalben pişmanım. Bu günahımdan sana yarattığın zerreler adedince, tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Kefaret ve bedelini araştırmadan, senin hükümlerine başvurmadan, kendi cüz’i akıl ve irademizi nefislerimizi dinleyerek, evlilikler, çocuklar, aile ve yaşam üzerine birbirimize haklarımızı helâl etmemekten, evlilikler, çocuklar ve aileler üzerinde sıla-i rahimi kesmekten, haklarımızı gözetmemekten, özürlü çocuklar dünyaya gelmesine sebep vermekten, gelmiş ve gelecek nesiller üzerinde işlediğimiz hata ve günahlar sebebi ile taciz, tecavüz, sapıklık, sapkınlık, çocuk ölümleri ve düşükler, tüm hata ve günahlardan, şeytanın hisseler alarak mallar, aileler, doğumlar, çocuklar üzerinde hakimiyet kurmasına ve musallat yaşamalarına sebep olmaktan, soyumdan ve zürriyetimden ve bizlerin nefsleri için yapılan evliliklerde, senin rızanı ve hakimiyetini bilerek bilmeyerek unutarak, hakkı gözetmemekten, yanlış evlilik ve yuvaların kurulmasına sebep olduğumuz, menfaat ve makam kazanmak namına yapılan ve yapmış olduğumuz evliliklerden, dünyalık sevgiler üzerine nefislerimizin arzu ve istekleri için yaşanan aşklardan, evliliklerden, sevgilerden, mürüvvet ve evliliklerde eşlerimizin haklarını gözetmemekten, destek olmamaktan, eşlerimizin mehirlerini vermemekten, eksik vermekten, itaat etmemekten, talak vermekten, yemin etmekten, talak verildiği halde kefaret ödemeden ayrıldığımız eşler ile nikahı düşmüş şekilde ilişkiye girmekten, onlara zulüm ve haksızlık etmekten, şu ana kadar zikrettiğim tüm konular için kalben, ruhen, bedenen ve bütün zerrelerimle tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım, Gök kapılarının açılıp rahmetinin yağmur gibi yağdığı kutsal aylarında, amellerin sana arz edildiği mübarek gün ve gecelerde, kandillerde, günün belirli vakitlerinde ve “Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim? Benden isteyen bir kimse yok mu, ona istediğini vereyim? Benden af dileyen yok mu, onu affedeyim” dediğin saatlerde, hak etmediğim halde sağlık, sıhhat, afiyet, ilim, irfan, hidayet, iş, eş, aş, para, mal, mülk gibi rızıkların dağıtıldığı o vakitlerde, layıkıyla ibadetlere, dualara sarılıp tevbe kapına sığınacağım yerde, “insan Rabbine karşı çok nankördür ve kendisi de buna şahittir.” ayetinin haklılığını ispat edercesine cahili hayatımın normal akışı içerisindeki haram, günah ve isyanlara devam ettim, zamanımı anlık hevesler uğruna bilgisayar, telefon, tablet, televizyon başında israf ederken o rahmet yağmurunun üstüne, aldırış etmeksizin basıp geçerek, görmezden gelerek, hakkını vermeyerek ikramlarından mahrum kaldım. Rahmetin her tarafı kuşatmışken hata ve günahlarımda bile bile ısrar ettiğim için gazabını üzerime çektim. Pişmanım. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Sen gecenin bir kısmını uyku ve dinlenme, bir kısmını da ibadet, gündüzü de çalışma için tayin etmişken, ben geceyi oyun ve eğlence, gündüzü, ikindi ve kerahet vakitlerini ise, uyku ve dinlenme vakti olarak geçirerek ömür tükettim, zamanımı 5 vakit namaza göre değil, dünyevi meşgalelerime göre tayin ettim, ibadeti, hamd ve şükrü hakeden yegane yaratıcı olmana rağmen, verilen onca rızkı annemden, babamdan, ailemden, yakınlarımdan, patronlarımdan, bana verdiğin ilimden, kabiliyetten ve mesleki hünerimden bildim, müşterilerimi veli nimetim (nimetin sahibi) saydım. Onlara yaranmak için çalıştım çabaladım. Şükrümü de, övgümü de, saygımı da onlara arz ettim. Yarattıklarını senden çok sevdim. Sana kulluk etmek için yaratıldığımı unutup, çalışma hayatımı, yaşamın oyun ve eğlencesini yaşama amacı belledim. Paranın kulu, heva ve heveslerimin kölesi oldum. Seni layıkıyla tanımadım, okumadım, araştırmadım, kadrini, kıymetini bilmedim. Bu sebeple bir takım musibet, sıkıntı ve hastalıklara dûçâr oldum, aciz kaldım. Pişmanım. Ya Rabbi Estağfirullah.


Allah’ım; Gün boyu işleyip, Arş-ı Âlâ’da biriken, taş yağmuru gibi, yakıcı bir güneş gibi, bir çığ kütlesi gibi geri yağmayı bekleyen günahlarım ikindi vakitlerinde kesilen hesap anı gelmesine rağmen hala tevbesini yapmadığım için üzerime, hücrelerime, kalbime yağıp, kalbimi mühürledi. Zamanla tevbe edemez, hayrı göremez, hakkı işitemez oldum. İmanla yapılan nasuh bir tevbem Arş-ı Âlâ’yı titretip, tüm büyük, küçük günahlarımı eritebilecekken, erteledim, görmezden geldim, hafife aldım. Arş-ı Âlâ’da biriken günahlarımız arttıkça depremler, seller, yangınlar, türlü türlü hastalıklar, nice felaketler, doğal afetler şeklinde yeryüzüne yağarak benle birlikte ailemi, akrabalarımı, ülkemi, İslam coğrafyasını, hatta orada yaşayan masumları da etkiler oldu. Dünyada kazandığım ve taşımak zorunda kaldığım bu günahlarımın yüküyle kabirde tanışmak, cehennemde tatmak üzere meşakkatli bir yolculuğa kapı araladım. Pişmanım. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Yaptığım bu tevbe ve duaları kendim, annem, babam, anne babamın anne babaları, kardeşlerim, eşim, evlatlarım, akrabalarım, soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlar, zürriyetim, arkadaşlarım, komşularım, alacaklı ve borçlu olduğumuz kimseler, Ümmet-i Muhammed (s.a.v.), tanıdığım ve tanımadığım tüm Ademoğulları ve diğer tüm yaratılmışlar için de yaptım. İşlediğimiz ve işlenmesine sebep olduğumuz bütün bu hata ve günahlarımızdan dolayı yarattığın zerreler adedince tevbe ettik, Sen kabul eyle. Ya Rabbi Estağfirullah.
Allah’ım; Bana bu zulümleri yapan ve haklarımı alan kullarına da bütün haklarımı helâl ettim. Seni de şahit tutuyorum, sen kabul eyle Ya Rabbi… Amin

EK METİNLER

Allah’ım; Sosyal medyada duyduğum haberlerin doğruluğunu araştırmadan ben de başkalarıyla paylaştım. Fitnenin yayılmasına alet oldum. Tanıdığım ve tanımadığım insanları çeşitli internet mecralarında eleştirdim, gıybetlerini yaptım, iftira attım. Toplumun bozulmasında rol oynadım. Tevbe ettim Ya Rabbi, Estağfirullah.

Allah’ım; Din, Allah, Kur’an, Peygamber ve Hadisler ile alay edilen filmleri ve dizileri izledim. Bu tarz ortamlarda bulundum. Çocuğumun dini ve milli değerlerimize uygun olmayan bilgisayar oyunları oynamasına, çizgi filmler izlemesine ve müzikler dinlemesine göz yumdum. Bu hatalarımdan tevbe ettim Ya Rabbi, Estağfirullah.

Allah’ım; %99’u müslüman olan bir ülkedeyiz diye tembellik yaptım, marketten aldığım ürünlerin helal olup olmadığını araştırmadım. İçeriklerini kontrol etmedim. Bu gıdaları hem ben yedim hem de çocuklarıma yedirerek onların dikkat eksikliği, hiperaktivite, hırçınlık, obezite gibi rahatsızlıklara düşmesine neden oldum. En üzücüsü ise yeterli araştırma yapmadığım için belkide helal kazandığım para ile aileme haram gıdalar yedirdim. Tüm bu hatalarımdan tevbe ettim. Ya Rabbi, Estağfirullah.

Allah’ım; Yemek artıklarının lavabodan ve bulaşık makinesinden kanalizasyona karışmasını umursamadım. Tuvalet adabına uymadım, taharetime dikkat etmedim. Kıyafetlerime idrar sıçrattım. Bedenimi, kıyafetlerimi, evimi ve işyerimi temiz tutmadım. Yemeklerin ve su kaplarının ağzını açık bıraktım. Besmele çekerek ve ağzı dualı bir şekilde yemek pişirmek yerine kötü sözler söyleyerek, gıybetler ederek yemek pişirdim ve o yemeklerden yiyenlere zararım dokundu. Tüm bu günahlarımdan tevbe ettim. Ya Rabbi, Estağfirullah.

Allah’ım; Helal olmayarak yediğim mirasa ve haram mala, her türlü faize, yetim malına, Allah adıyla kesilmemiş hayvanlara, domuz etine, bilerek ya da bilmeyerek içtiğim içkiye, yediğim bütün haramların affına kefaret ve vesile olması niyeti ile, tüm bu pislik kalıntılarını vücudumdan atmaya ve bunlar nedeniyle işlemiş olduğum günahların affına vesile olması niyeti ile, bedenimin hastalıklardan, ruhumun günahlardan temizlenmesi, nefsimin kötüye olan meylinin gitmesi ve takva elbisesini giymesi niyeti ile bana cömert olmayı, sadakalar vermeyi, makbul tevbeler yapmayı nasip et. Bana hikmet ve basiret ver. Beni bağışla. Hatalarımdan dönmem ve doğru yolda ilerlemem için bana yardım et. Ben pişmanım, tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Ailem için hangi harcamaların zorunluluk, hangilerinin ihtiyaç, hangilerinin lüks olduğunu düşünmeden para harcadım. Sırf zevk ve konforum için lüks ürünleri borçlanarak, kredi çekerek aldım ve faize bulaştım. Kredi kartlarıyla borç batağına sürüklendim. İnsanların yemelerine, içmelerine, gezmelerine ve alışveriş yapmalarına özendim. Kanaatkar olmadım. Tüm bu süreçlerde zekat, infak ve sadakalarımı vermedim. Kazandığımdan çok daha fazlasını gösteriş için harcadım. Böylelikle evimde ve işimde bereketsizlik oluştu. Tüm bu hatalarımdan tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.


Allah’ım; Tedbirimi takdirinin önüne geçirdim. Şifayı senden değil, doktordan ve ilaçtan bildim. Onların ancak birer vesile olduğunu düşünmeden gizli ve açık şirke düştüm. Sağlık, iman ve zaman gibi nimetleri senin verdiğin yegane lütuflar olduğunu unuttum. Bu nimetlerin kıymetini bilemedim. Bu hatalarımdan tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; İşlerimin başında, ortasında ve sonunda gerçek niyetimin ne olduğunu anlamamı ve kalbime bakmamı nasip et. Şeytanların, nefsimin ve zihnimin kötü yönlendirmelerini hissedip, kalbim ile akledebilmemi nasip eyle. Bana doğruyu ilham eyle. Hikmet ve basiret ihsan eyle. Doğru ile yanlışı ayırt edebileceğim furkan nasip eyle. Senin rızanı kazanmayı işlerimin merkezine koy. Ey Allah’ım senin rızanı kazanma yolculuğumda, kaderime yazdıklarına rıza gösterebilmemi ve sana karşı isyana düşmememi nasip eyle. Beni Sana teslim et ve bunu bana kolay kıl.

Allah’ım; Bu yaşıma kadar Besmelesiz her ne yaptımsa affını diliyorum. Rabbim; eve girerken, yemek yerken, arabaya binerken, bir işe başlarken, ilim öğrenirken, yattığımda ve uyandığımda hülasa her işimi senin adını anarak – Besmele çekerek yapmayı nasip eyle. Senin adınla Hakkı ve Adaleti ayakta tutabilmem için kolaylıklar ver.

Allah’ım; Peygamber efendimizin (s.a.v.) sünnetine gereken özeni göstermedim. Onun gün içinde “uyandığında, yeni elbise giyerken, tuvalete girerken – çıkarken, eve girerken – çıkarken ve dahi birçok konuda yapmış olduğu duaları ezberlemedim, anlamadım, hayatıma tatbik etmedim. Affeyle Ya Rab. Bu konuda kendimi düzeltmem için bana yardım eyle, kolaylıklar nasip et.

Allah’ım; Bana emanet ettiğin ve hesabını soracağın vücudumu hor kullandım. Tıbb-ı nebeviden, hacamattan uzak kaldım. Zararlı maddeler kullandım. Egzersiz ve spor yapmadım. Hastalandığımda tedavilerime gereken özeni göstermedim. Tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Vefat etmiş olan akrabalarımı, dedelerimi, ninelerimi hülasa atalarımı unuttum. Arkalarından dua etmedim, sadaka verip sevabını onların ruhlarına hediye etmedim. Onların bağışlanması için dua etmedim. Helal dairesinde mezarlık ve türbe ziyaretlerini aksattım. Ölümü az hatırladım. Bu topraklarda canını vermiş nice evliya zatın, manevi komutanlarımızın kıymetini bilemedim, türbelerini boş ve bakımsız bıraktım. Affet Ya Rabbim.

Allah’ım; Dağınıklığımdan, tembelliklerimden, plansızlığımdan ve tedbirsizliklerimden dolayı affını diliyorum. Üzerimdeki ölü toprağını atmam ve bir mümine yakışır şekilde bir işi bitirir bitirmez hemen başka hayırlı işlere koyulmam için bana ve Ümmeti Muhammed’e (s.a.v.) yardım et.

Allah’ım; Orta ümmet olamadık. İfrat ve tefrite düşerek aşırılıklara kaçtık. Bir ve beraber olamadık. Bunun için çaba sarfedemedik. Bir çok konuda kafirlerden geri kaldık. Tembellik gösterdik. İnsanlık üzerinde yeterli olumlu tesirleri oluşturamadık. Bizleri affeyle.

Allah’ım; Benim ilmimi arttır ki verdiğin ilimle sana yöneleyim. İnsana, insan olduğu için, Allah’ın bir eseri olduğu için hürmet edilmelidir bilinciyle merhametimi artır, bana hizmet yollarımı göster. Beni ve tüm din kardeşlerimi bağışla. Ey Rabbim, müminlere karşı içimde zerre kadar kin bırakma.

Allah’ım; Bana yüklediğin esmaların anlamlarını öğrenmedim. Onların kendimde yerli yerince tecelli etmesi için çaba sarfetmedim. Seni, senin rızan için değil, dünyalık bir şeyler elde etmek için zikrettim. Çıkarcı davrandım. Bunların da ötesinde bazen haddinden fazla öfkelenerek Kahhar esman ile, bazen de çocuğum uykusuz kalmasın diye sabah namazına kaldırmayarak merhamet gösterdiğimi sanıp, Rahman esman ile hadsiz bir şekilde yarıştım, hududumu aştım. Tüm bu aşırılıklarımdan pişmanım, affet Ya Rabbim.

Allah’ım; Yeteri kadar kendi nefsimi eğitemedim, doğru yolu gösteremedim ve seni tanıtamadım. Heva ve hevesimin, lüzumsuz birçok faydasız bilginin peşinden koştum ama tek ilahın Allah olduğunu nefsime anlatmadım. Eşime, çocuklarıma, komşularıma, akrabalarıma, iş arkadaşlarıma, çevreme yeteri kadar tebliğ yapamadım. Onları senin yoluna yumuşak huyla davet edemedim. Onları namaza çağıramadım.Pişmanım, bu hatalarımdan tevbe ettim. Ya Rabbi Estağfirullah.

Allah’ım; Tüm hata ve günahlarıma rağmen bana lütfunla muamele etmeni beklerken, ben ise diğer insanlara keskin bir adalet kılıcıyla saldırdım. Onları dinlemeden yargıladım, kalplerini kırdım. Kendi hatalarımı ve edep dışı usullerimi farketmeden en doğru bilgiyi ben bilirim tavırlarıyla insanları eleştirerek kibire düştüm. Affeyle, Ya Rabbi Estağfirullah.


Allah’ım; Günahtan kaçmam, faydalı ilim ve dini bilgiler öğrenmem, ibadet etmem, musibetler karşısında isyana düşmemem için bana gayret ve kuvvet ver. Dini sohbet ortamlarında ve ilim meclislerinde bulunmayı nasip et. Bana seni hatırlatan iyi arkadaşlar ver. Din kardeşlerimi eleştirmek yerine kendi hatalarımı görmemi ve kendimi düzeltme yolunda adım atmamı nasip et.

Allah’ım; Bana kabul olunan tevbeler nasip eyle. Hangi konularda hataya düştüğümü anlamam için bana derin bir anlayış ver. Hatalı hallerimden, razı olacağın hallere hicret etmemi nasip et. Hicretlerimi bana kolaylaştır. Ben gerçekten bana lütfedeceğin her hayra muhtacım.

Allah’ım; Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nîmetleri yüce huzurunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet. Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Rabbim! Beni bağışla, tevbemi kabul et, şüphesiz sen tevbeleri kabul eden ve bağışlayansın. Allah’ım; Yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah’ım; Kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi hatalardan temizle. Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et.

Ey Rabbim! Sen “Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız.” buyuruyorsun. Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.

Ey Rabbim! Bu kainat, gezegenler, gökler ve yeryüzü senin. Ben ise yarattığın “zaman” içinde bir zerre gibiyim. Bana çok büyük lütuflarda bulundun, bana çok değer verdin. Ancak ben ne Senin ne de verdiklerinin kıymetini bilemedim. Şimdi kapına geldim Allah’ım. Ey Rabbim! Sen, “Bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden Allah’tır, sadakaları kabul eden de O’dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır, rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır.” buyurmaktasın. Can boğaza dayanmadan evvel açık tevbe kapından geçebilmeyi, rızık olarak verdiğin her türlü nimetten senin yolunda infak etmeyi ve sadakalar verebilmeyi nasip eyle. Allah’ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affeyle.

Notlar:

Yukarıda yazılan tövbe duasını sürekli okumak, kendi hatalarımızı tespit etmeye çalışmak ve bunlardan pişmanlık duyup bir daha yapmamak üzere Allah’tan bağışlanma dileyip tevbe etmek gerekmektedir. Mümkün oldukça gün içinde ve yatmadan önce abdestli olmaya çalışmak, tevbe namazı niyetiyle (2 veya 4 rekat) namazlar kılarak Rabbimizden af dilemek tavsiye edilmektedir. Verdiğimiz zekat, infak ve sadakaların haricinde evlerimizde 1 adet “insanların bize geçen hakları” için sadaka kutusu koyup onda biriken paraları insanların yararına harcamak, 1 adet ise “hayvanların bize geçen hakları” için sadaka kutusu koyup onda biriken paraları hayvanların yararına harcamak önerilmektedir. Tevbe duasını okurken en çok sıkıldığınız, daraldığınız, devam etmek istemediğiniz ve çarpıntı gibi hallerin olduğu kısımların altını çizerek bu günahlar üzerine düşünmeniz ve özellikle bu kısımlar üzerinde çokça tövbeler yapmanız tavsiye edilmektedir. Tevbelerimizi ve sadakalarımızı bir hastalığın veya sıkıntının üzerimizden kalkması amacıyla değil, sırf Allah rızası için yapmayı unutmamalıyız. Rabbimiz dilerse her türlü sıkıntı ve hastalığı üzerimizden kaldıracaktır.

Kaynakça:

Maide Sûresi 88. Ayet Nesei Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem ayları Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Aşure Günü, Eyyamı Biyz günleri, pazartesi- perşembe-cuma günleri, Zilhicce ayının ilk on günü vb Berat kandili, Mirac gecesi, Kadir gecesi, Regaib kandili, Mevlit kandili vb Ezan vakitleri, seher vakti, işrak vakti ,kuşluk vakti, evvabin vakti, teheccüd vakti vb Buhari Âdiyât Sûresi 6-7 Ayetler A’râf Süresi 156. Ayet Âl-i İmrân Sûresi 135. Ayet Furkan Sûresi 47.Ayet Zâriyât Sûresi 56. Ayet Buhari – Seyyidü’l İstiğfar Duası Hud Sûresi 47. Ayet Kasas Sûresi 16. Ayet Nuh Sûresi 28. Ayet İbn Hanbel, Müsned Müslim Tirmizi Al-i İmran Sûresi 147. Ayet Nisa Sûresi 31. Ayet Bakara Suresi 128. Ayet Tevbe Suresi 104. Ayet Tirmizî, Daavât 84
Bu tevbe duasında synergykendiyas.com internet sitesinden faydalanılmıştır.
Nisan 2024